Thema 2017: Digital Driven Transformation

Digital Driven Transformation: van ondersteunende naar sturende ICT 
De organisatie die ICT alleen gebruikt om zijn systemen in de lucht te houden, heeft anno 2017 weinig bestaansrecht. Waar automatisering vooral ondersteunend is, wordt digitaal leidend. Steeds meer bedrijven kiezen een digital first-strategie. Hoe stuurt u uw organisatie in de richting van een digitaal gedreven transformatie? Welke digitaal getransformeerde diensten zijn van toepassing in uw business? En hoe wordt u een digital native? Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo 2017 helpen u op weg!

De zeven bekende subthema’s
IT-security, data en cloud zijn brede begrippen, maar Infosecurity.nl krijgt – in combinatie met Data & Cloud Expo – verdieping door de bekende thema’s. De zeven thema’s komen terug in het aanbod aan sessies en exposanten op de beursvloer. In het inhoudelijke programma van Infosecurity.nl worden de zeven thema’s belicht vanuit security-perspectief. Het inhoudelijke programma van Data & Cloud Expo benadert de zeven thema’s met een focus op data management en cloud computing. Een bezoek aan Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo biedt u de mogelijkheid om in één keer op de hoogte te raken van alle ontwikkelingen in het IT-landschap.

Cloud Computing
Mobiliteit, flexibiliteit en beveiliging zijn belangrijke pijlers voor organisaties, die voor een groot deel mogelijk worden gemaakt door werken vanuit de cloud.

Cyber Security
Op het gebied van Cyber Security moeten bedrijven voornamelijk letten op regelgeving.


Datacenter & Infrastructure Optimisation
De infrastructuur moet de communicatie tussen alle componenten en technologieën goed op orde hebben voor een datagedreven organisatie.

Data Science & Management
Data is het nieuwe goud. De olie van een succesvolle organisatie. Maar enkel data bezitten is niet genoeg. Wie wilt overleven of nog belangrijker voorop wilt lopen in de digitale economie moet data kunnen analyseren en sturen.

Digital Workspace
Op de werkvloer wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobile devices.


IT Service Management & Control
Data zorgt er voor dat organisaties proactief relevante diensten kunnen aanbieden


Privacy, Governance & Risk Management
Data heeft altijd een eigenaar, en is dus onlosmakelijk verbonden met privacyvraagstukken.

Computable