Isatis Cyber Security B.V.
Stand: 01.A061
2 Seminars
Isatis Cyber Security hanteert een integrale aanpak om IT gerelateerde security risico’s te identificeren en te mitigeren. Hierbij begeeft ze zich op 3 gebieden, te weten: 

  • Techniek
  • Compliancy en certificeringen 
  • Wet- en regelgeving


Het interdisciplinair team van Isatis Cyber Security bestaat uit consultants die specialist zijn op het gebied van technische beveiligings- en securitymaatregelen en op het gebied van compliancy en normeringen met betrekking tot informatiebeveiliging. Ze ondersteunen in verschillende rollen klanten om compliant te worden aan bijvoorbeeld de ISO27001, NEN7510, en BIO. Ook heeft Isatis Cyber Security consultants die specialist zijn op het gebied van privacy, wet- en regelgeving. Zij helpen organisaties om te voldoen aan de AVG en hebben uitgebreide ervaring in het opstellen en toepassen van o.a. privacybeleid, en bijhorende maatregelen.

Bewustzijn vehogen samen met NextTech Security

Een van de belangrijkste factoren van informatiebeveiliging binnen een organisatie zijn de medewerkers van de organisaties zelf. Isatis Cyber Security houdt zich dan ook actief bezig met het bewust maken van organisaties en haar medewerkers over de risico’s van het gebruik van IT. Hiervoor werkt Isatis Cyber Security samen met NextTech Security, een absolute specialist in het creëren van bewustwording en gedragsverandering rondom informatiebeveiliging. Wat kunnen mensen zelf doen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en de AVG? De mens is immers betrokken bij ruim 90% van alle datalekken. Mensen klikken op links in phishingmails, werken onveilig op hun mobiele device of delen onbewust informatie met ongeautoriseerde personen.

 

Isatis Cyber Security en NextTech Security helpen bij het opzetten van een security awareness programma waarin ze het gedrag van medewerkers testen (phishing simulaties en social engineering), organisaties inzicht geven in het actuele veiligheidsniveau (nulmeting) en medewerkers trainen (online leeromgeving en klassikale sessies). Leer de medewerkers beveiligingsrisico’s herkennen, maak van hen de sterkste schakel in informatiebeveiliging en creëer een (cyber)veilige werkomgeving!

 

Cyber Security
Privacy, Governance & Risk Management

Contact

Keizer Karelplein 32
6511 NH
Nijmegen Nederland
+31 24 3297773
TwitterLinkedIn

Seminars

Security Awareness, compliant of echt veilig?

Dennie Spreeuwenberg
30-10-2019 | 11:45 -12:15Theater 07 Cloud Computing

Security Awareness, compliant of echt veilig?

Dennie Spreeuwenberg
31-10-2019 | 11:45 -12:15Theater 07 Cloud Computing

Producten en diensten

Compliancy Assessment (AVG, ISO, NEN, etc)

Moet u voldoen aan bepaalde normen of wet- en regelgeving? Wilt u de kwaliteit van uw organisatie en/of dienstverlening naar een hoger plan tillen? Wordt u door klanten gevraagd te certificeren volgens een bepaalde norm?   Waar gaat u beginnen? Welke stappen moeten genomen worden? Voldoet u eigenlijk al aan de gewenste norm of wetgeving of staat u daar nog ver vanaf? Welke kosten brengt certificeren met zich mee? Niet alleen de kosten van de certificerende instantie, maar ook de kosten van het werk voordat u klaar bent voor de daadwerkelijke certificering. En is de kennis aanwezig om uw organisatie te laten voldoen aan een bepaalde norm of wetgeving?

Isatis Cyber Security kan u helpen met alle bovenstaande vragen. Door gebruik te maken van onze kennis en kunde kunnen we helpen zodat uw organisatie voldoet aan wet- en regelgeving of normering. Isatis Cyber Security hanteert hierbij de bewezen aanpak in 4 heldere stappen

Stap 1.         GAP Analyse 
Stap 2.         Implementatie norm of wetgeving
Stap 3.         Certificering
Stap 4.         Compliant blijven

Vulnerability Scanning

Een beveiligingsonderzoek van een infrastructuur of applicatie is altijd een momentopname, relatief duur en wordt zelden op regelmatige basis uitgevoerd. Weet u welke risico’s u loopt door mogelijke kwetsbaarheden die zich in uw systemen bevinden? Dagelijks worden er nieuwe kwetsbaarheden gevonden en dagelijks komen er ook patches uit om deze kwetsbaarheden op te lossen. Door op regelmatig uw systemen te laten controleren op kwetsbaarheden bent u meer in controle en op de hoogte van mogelijke risico’s die uw bedrijf loopt.

Met de vulnerability scanning dienst krijgt u wekelijks inzicht in de kwetsbaarheden van systemen en applicaties in uw netwerk. Door deze kwetsbaarheden te mitigeren krijgen kwaadwillenden geen kans deze uit te buiten. De kwetsbaarheden worden na iedere scan in een overzichtelijk document gerapporteerd waarbij per kwetsbaarheid het risico (kans x impact) wordt bepaald zodat meteen duidelijk is waar de prioriteiten liggen en welke kwetsbaarheden als eerste gemitigeerd dienen te worden.

Compliance Desk (invulling FG rol)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat een organisatie in een aantal gevallen moet beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG), te weten:

Hoe vult u de rol van FG in? Is er voldoende kennis onder uw medewerkers? Zijn er voldoende budgetten beschikbaar? Dit zijn veel gehoorde vragen van organisaties en zij hebben allemaal te maken met problemen rondom het aanstellen van een FG.

De Compliance Desk van Isatis Cyber Security vervult de rol van FG voor uw organisatie of ondersteunt de bestaande FG.

Links

Hoofdmediapartner

computable-logo-2009-zwart-groot-formaat.jpg

Mediapartners