Seminar
31 oktober | 13:00 - 13:45
Theater 02 Powered by Computable

AI moet eerlijker en inclusiever, oprichter Civic AI-lab

De ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De private sector zet massaal in op AI. Ook de publieke sector gebruikt AI op grote schaal. Bijvoorbeeld voor sociale dienstverlening en veiligheid.

AI zorgt voor nieuwe doorbraken in onze economie en samenleving, maar brengt ook risico’s met zich mee: algoritmen reproduceren sociale vooroordelen en ongelijkheden in data, processen en besluitvormingen.

Hoe kunnen we deze risico’s verminderen en AI inzetten om burgers en gemeenschappen op een eerlijke, transparante en inclusieve manier te laten participeren in onze economie en samenleving?
Artificial & Data Intelligence
Privacy, Governance & Risk Management
Spreker
Sennay Ghebreab
Sennay Ghebreab
Sennay Ghebreab is neuro-informaticus aan de UvA, hoofd sociale wetenschappen aan Amsterdam University College, en visiting fellow diversiteit en inclusie aan de VU Amsterdam. Hij studeerde technische informatiesystemen aan de UvA, en deed daar van 1996-2001 promotie-onderzoek naar medische beelddiagnostiek met behulp van KI.

Na zijn promotie richtte hij zich op KI in de cognitieve neurowetenschappen en sociale wetenschappen. Nu zet hij in samenwerking met het nationaal Innovatie Centrum voor AI (ICAI) een lab op om AI technologie te ontwikkelen waarmee burgers op een eerlijke, transparante en inclusieve manier kunnen participeren in de samenleving: Civic AI-lab
Hoofdmediapartner

computable-logo-2009-zwart-groot-formaat.jpg

Mediapartners