Seminar
wo 1 november | 14:00 - 14:45
Theater 14: Seminars powered by Computable

The ethics of privacy

Als we werken met data willen we dat in overeenstemming met de wet doen. We kijken dan naar het verwerken van persoonsgegevens. Dat behoort netjes in overeenstemming te zijn met de regels in de Wet bescherming persoonsgegevens (en straks met de Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kijken daarbij eigenlijk alleen maar het microniveau van privacy, de dataprotectie. Op het macroniveau staat het grondrecht -"Een ieder heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer"- waarin waarden als autonomie en vrijheid bescherming krijgen. Die waarden worden steeds belangrijker naarmate we meer data gaan verwerken uit meer bronnen met meer middelen. In haar lezing zal Rachel Marbus nader ingaan op de ethiek van het privacyvak. Want, wat nu als een verwerking van data wel mag van de wet, maar het eigenlijk niet deugt?
Cyber security
Privacy, Governance & Risk Management
Spreker
Rachel Marbus, Privacy Officer, KPN
Rachel Marbus is een burgerrechtenfundamentalist en verzot op het grondrecht op Privacy. Als iemand tegen haar roept "Privacy is dood", ontsteekt ze doorgaans in een vlammend betoog startend met "Ik heb niets te verbergen, maar dat hoeven ze niet te weten". Marbus is Privacy Officer van KPN, heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar privacy en identiteiten in de online wereld, is bestuurslid van het PvIB, spreekt vaak over privacy & security en heeft een vaste column in het blad IB Magazine.
Hoofdmediapartner

Computable

Mediapartners